Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Kennismaken

Belangstellenden geven wij de mogelijkheid om op afspraak de school te bekijken. Schrijf u in via deze knop:

Peuterochtend

Op vrijdag 24 september heten wij je van harte welkom op onze peuterochtend. Meld je aan via deze knop:

Openbare basisschool Aquamarijn:
Niet apart, maar samen

Welkom op de website van basisschool Aquamarijn. Hier vindt u informatie over onze school,
het onderwijs en de activiteiten.
Aquamarijn is een openbare school. Dit betekent voor onze school dat kinderen met verschillende achtergronden, geloven, overtuigingen en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Respect hebben voor jezelf, de ander en het andere staan daarbij centraal. Daarbij proberen we elkaar te helpen, elkaar te steunen en weerbaar te maken. Kinderen ontmoeten elkaar, ontdekken en ontwikkelen zich hier.

                 We zijn begin 2020 door de Nederlandse Dalton Vereniging
een erkende daltonschool geworden.

Kijk gerust rond op deze site en ervaar onze school.

Groep 1-2

De kleuters gaan vanuit een thema al ontdekkend de wereld verkennen. Daarbij horen bijpassende prentenboeken, opzegversjes, liedjes en werkjes. Tevens is er nog tijd voor de kinderen om hun eigen keuzes te maken. Groep 2 wordt spelenderwijs en ontdekkend voorbereid op groep 3.

Groep 3

Vanaf groep 3 leren de leerlingen lezen, schrijven en rekenen. De leerlingen werken met een dagplanning. Behalve in hun werkschriften oefenen de leerlingen ook op de computer.
Er is uiteraard ook aandacht voor de creatieve vakken, zoals tekenen en knutselen.

Groep 4-5

In groep 4-5 ontwikkelen de leerlingen zich verder op de vakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Ze werken vanaf nu met een weekplanning en  werken meer op chroombooks. Groep 5  krijgt ook wereldoriëntatie. Ze moeten leren plannen en eigen doelen stellen.

Groep 6-7-8

 In groep 6 wordt de leerstof verdiept. De leerlingen  in groep 7-8 worden voorbereid op de middelbare school. Groep 7-8 krijgt ook Engels. In groep 7 beginnen we met plannen met een agenda. Groep 8 maakt de IEP toets en sluit de schoolperiode af met een musical.

Evenementen