Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Peuterochtend

Op vrijdag 29 september heten wij je van harte welkom op onze peuterochtend.
29 september | 9.00 – 11.30 uur

Belangstellenden geven wij de mogelijkheid om onze peuterochtend te bezoeken.
Is uw zoon of dochter nog geen vier en bent u op zoek naar een basisschool?
U bent van harte welkom om te komen kijken.

Wij laten graag zien hoe onze school werkt en we vertellen graag wat we allemaal doen.
Tot vrijdag 29 september!

Peuterochtend Aquamarijn

Kennismaken

Belangstellenden geven wij de mogelijkheid om op afspraak de school te bekijken. Schrijf u in via deze knop:

Openbare basisschool Aquamarijn:
Niet apart, maar samen

Welkom op de website van basisschool Aquamarijn. Hier vindt u informatie over onze school,
het onderwijs en de activiteiten.
Aquamarijn is een openbare school. Dit betekent voor onze school dat kinderen met verschillende achtergronden, geloven, overtuigingen en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Respect hebben voor jezelf, de ander en het andere staan daarbij centraal. Daarbij proberen we elkaar te helpen, elkaar te steunen en weerbaar te maken. Kinderen ontmoeten elkaar, ontdekken en ontwikkelen zich hier.

                 We zijn begin 2020 door de Nederlandse Dalton Vereniging
een erkende daltonschool geworden.

Kijk gerust rond op deze site en ervaar onze school.

Groep 1-2

De kleuters gaan vanuit een thema al ontdekkend de wereld verkennen. Daarbij horen bijpassende prentenboeken, opzegversjes, liedjes en werkjes. Tevens is er nog tijd voor de kinderen om hun eigen keuzes te maken. Ze hebben al een eigen weektaak. Groep 2 wordt spelenderwijs en ontdekkend voorbereid op groep 3.

Groep 3

Vanaf groep 3 leren de leerlingen lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de woordenschat. De leerlingen werken met een dagplanning. Behalve in hun werkschriften oefenen de leerlingen ook op hun chromebook.
Er is uiteraard ook aandacht voor de creatieve vakken.

Groep 4

In groep 4 ontwikkelen de leerlingen zich verder op de vakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Ook is er veel tijd voor het lezen van boeken. Ze werken vanaf nu met een weekplanning en  werken meer op chromebooks.  Ze moeten leren plannen en eigen doelen stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor creatieve vakken.

Groep 5-6-7-8

 Vanaf groep 5 wordt de leerstof verder verdiept. Daarnaast komen de vakken Wereldzaken, natuurzaken, tijdzaken, verkeer en Engels erbij. De leerlingen  in groep 7-8 worden voorbereid op de middelbare school.  In groep 7 beginnen we met plannen met een agenda. Groep 8 maakt de IEP toets en sluit af met een spetterend einde.

Evenementen