Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Wat u moet weten over groep 4

 • Wereldoriëntatie

  De grootste verandering in groep 5 is wereldoriëntatie.
  Wij werken in groep 5 met de digibordmethodes : Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken.

  Wereldzaken staat boordevol aantrekkelijke filmpjes en animaties. Met behulp van verschillende leerzame spelletjes geef je interessante lessen aan élke leerling, zo spelen wij in op de meervoudige intelligentie van kinderen. Deze methode laat de kinderen zien hoe veelzijdig de continenten zijn, leert hen over landschappen en klimaten, over werken en wonen.

  Met Tijdzaken breng je geschiedenis tot leven. Gewoon in ons eigen klaslokaal! De interactieve lessen en diverse spelvormen maken leren leuk én zorgen ervoor dat informatie blijft hangen. Deze geschiedenismethode is visueel en spreekt daarmee elke leerling aan. Ze leren over ridders en boeren, over stoommachines en Romeinen, maar ook over moderner zaken zoals computers.

  Met de interactieve lessen van Natuurzaken brengen we natuur en techniek de klas in! De proefjes, filmpjes en animaties zorgen voor begrijpelijke lessen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Ze zullen enthousiast meedoen en ondertussen de 21e-eeuwse vaardigheden inzetten en verder ontwikkelen.

 • Werkstuk, spreekbeurten en boekbesprekingen.

  Vanaf groep 5 maken de kinderen een werkstuk op de computer. Het werkstuk gaat over een zelf gekozen onderwerp. Aan de hand van een stappenplan en beoordelingsformulier maken ze een werkstuk. Als de werkstukken klaar zijn, maken ze hier een spreekbeurt van. Zo hebben de kinderen hun eigen informatie verwerkt en weten ze waar het over gaat. Thuis gaan de kinderen aan de slag met het maken van een boekbespreking, die ze presenteren in de klas.

 • Sporttoernooien

  Vanaf groep 5 gaan de kinderen meedoen met de sporttoernooien. Deze toernooien worden georganiseerd door de sportclubs uit Dronten. In groep 5 beginnen ze met atletiek en in april hebben ze korfbal. In groep 6 gaan de kinderen voetballen en hockeyen. De kinderen spelen dan tegen andere scholen uit Dronten.

WIJ LEREN MEER ZELFSTANDIG WERKEN

In groep 4 wordt gewerkt met een weekplanning. Hierop kruisen de kinderen zelfstandig aan, in de kleur van de dag, wat ze die dag gedaan hebben. Groep 4 werkt voor taal en spelling met de methode Taalverhaal.nu. Voor taal, spelling en rekenen kunnen de kinderen elke dag werken op de computer.

Wij werken met de methode Taalverhaal.nu op de computer voor taal en spelling. Voor rekenen gebruiken wij Wereld in Getallen op de computer. Voor begrijpend lezen zijn er de methodes Tekstverwerken en Nieuwsbegrip. Tevens hebben we tijd ingeruimd voor extra begrijpend lezen. Voor technisch lezen gebruiken wij de methode Leeshuis.

Wij werken met een weektaak in de klas. Hier staat per dag op wat de kinderen die week af moeten hebben. Ook staan er opdrachten bij die de kinderen kunnen doen als ze klaar zijn met hun werk. We hebben een erg gezellige groep en hopen ook dit jaar weer veel leerzame uitstapjes te kunnen maken.

Groep 4-5 het gepersonaliseerd leren gaat steeds een stapje verder.

Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. In groep 4-5 werken wij met een weektaak. De kinderen plannen hun eigen werk, bepalen wanneer ze instructie nodig hebben en in welke volgorde ze dat gaan doen. In het lokaal zijn zitplaatsen gecreëerd waar kinderen zelfstandig, in tweetallen of in groepjes aan taken kunnen werken. Er is ruimte in de week om aan eigen gestelde doelen te werken. Dit alles wordt gedaan binnen vastgestelde kaders. Door de manier van werken fungeert de leerkracht meer als een coach, en is er tijd en ruimte voor extra instructie, individuele begeleiding en werken in kleine groepen.

Binnen de school zijn wij bezig met de 21st century skills. Dit zijn skills/competenties die leerlingen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. De 21st Century Skills moeten niet gezien worden als een op zichzelf staand vak, maar worden verweven in ons totale lesprogramma. Daarnaast maken de leerlingen de toetsen digitaal en vindt er een groot deel van de verwerking op maat plaats op een chromebook.

Creatieve lessen en schoolreis

In groep 4-5 is er natuurlijk ook tijd en ruimte voor ontspanning na al dat harde werken. Zo gaan de kinderen  gezamenlijk op schoolreis. Hebben ze een voorstelling in de Meerpaal en zijn er verschillende workshops die gegeven worden. Iedere vrijdagmiddag staat voor groep 5 handvaardigheid op het programma, en op dinsdag een tekenles. Ook drama en muziek staan op het rooster.

Groep 4-5 aan het woord

“Ik vind het leuk dat we 2 juffen hebben, ze zijn allebei lief!”

HalaGroep 4

“Ik vind de school heel erg leuk, ik heb vriendjes en de juffen zijn aardig!”

HamzaGroep 5

“Ik vind het leuk dat er 2 groepen in de klas zitten.”

CennetGroep 4

“Ik leer veel op school, ik mag zelf opzoeken wat ik nog meer wil leren. Ik vind het een leuke school!”

MarvinGroep 4

Groep 4-5 in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding