Wat u moet weten over groep 5-6 en 7-8

 • Eigen verantwoordelijkheid met weektaak

  Als school zijn wij bezig om steeds meer Dalton in school te brengen. Daar hoort ook een weektaak bij. De kinderen krijgen elke maandag een weektaak en daarop staat wat de kinderen die week kunnen gaan doen. Ook staat er d.m.v. kleuren aangegeven wat de kinderen zelf kunnen maken en waar ze instructie over krijgen. Door deze manier van werken, willen we een start maken met het leren plannen met het oog gericht op het voortgezet onderwijs.

 • Uitstapjes

  Elk jaar doen de groepen 6,7,8 mee aan diverse sporttoernooien en geven wij ons op voor de voorleeswedstrijd van groep 8. Natuurlijk zijn er ook nog andere uitstapjes waar wij ons in het loop van het jaar voor opgeven.
  Groep 8 doet elk jaar ook mee met de kinderpostzegels.
  Ook doen wij om het jaar mee om de kinderen het verkeersdiploma te laten halen. En natuurlijk hebben wij de schoolreis. Wat altijd een groot feest is.

 • Voorbereiden op Iep toets en VO

  In April doen de kinderen van groep 8 altijd de Ieptoets. De uitslag van deze toets bespreken we ook weer met ouders. Wij vinden dit een fijne toets die echt past bij onze kinderen.

SAMEN NAAR EEN MOOIE TOEKOMST

Wij werken met de methode Taalverhaal.nu op de computer voor taal en spelling. Voor rekenen gebruiken wij de methode Wereld in Getallen op de computer. In groep 7 wordt duidelijk waarom het zo belangrijk was om de tafels te leren; procenten, kommagetallen en grotere deelsommen komen nu aan bod met rekenen. Voor onze aardrijkskunde, natuur en geschiedenislessen gebruiken wij drie digibordmethodes: Wereldzaken, Natuurzaken en Tijdzaken. Ook aan begrijpend lezen besteden wij veel tijd. Hierbij maken wij gebruik van de methode Tekstverwerken en hebben we extra tijd ingeruimd om aandacht te besteden aan begrijpend lezen. Voor technisch lezen gebruiken wij de methode Leeshuis en  Nieuwsbegrip.

Aan het eind van het schooljaar hebben we weer onze spetterende eindmusical.
Het wordt dus een druk, maar ontzettend gezellig jaar!

Groep 5-6 en 7-8

Zelfstandig plannen

Plannen

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs leren de kinderen in groep 7/8 plannen. Ze krijgen een agenda en leren hoe ze hiermee zelfstandig werk inplannen en de voortgang bewaken. Ook kunnen ze hierin de toetsen zetten. Voor de vakken van wereldoriëntatie horen de kinderen altijd een week van te voren wanneer ze de toets hebben.

Groep 5-6 en 7-8 en gepersonaliseerd leren.

Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. In groep 6-7-8 werken wij ook met een weektaak. De kinderen plannen hun eigen werk, bepalen wanneer ze instructie nodig hebben en in welke volgorde ze dat gaan doen. Dit alles wordt gedaan binnen vastgestelde kaders. Door de manier van werken fungeert de leerkracht meer als een coach, en is er tijd en ruimte voor extra instructie, individuele begeleiding en werken in kleine groepen.

Binnen de school zijn wij bezig met de 21st century skills. Dit zijn skills/competenties die leerlingen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. De 21st Century Skills moeten niet gezien worden als een op zichzelf staand vak, maar worden verweven in ons totale lesprogramma. Daarnaast maken de leerlingen de toetsen digitaal en vindt er een deel van de verwerking op maat plaats op een chromebook.

Werkstukken maken

Wereldoriëntatie

Bij geschiedenis behandelen we verschillende onderwerpen. Met aardrijkskunde staat dit jaar de Wereld centraal. De kinderen leren ook per thema topografie, dit is land/werelddeel wat dan besproken wordt.

Spreekbeurten en boekbesprekingen

Door het jaar heen wordt er van de kinderen verwacht dat ze minstens 1 keer een boekbespreking en spreekbeurt houden. Dit mag over een onderwerp of boek zijn dat ze zelf gekozen hebben. Wel worden er eisen gesteld. De kinderen krijgen dan ook ruim van te voren een blad mee waarop staat wat er in elk geval tijdens de boekbespreking of spreekbeurt naar voren moet komen.

 

Groep 6-7-8 aan het woord

Ik hou van lezen en Donald Duck lezen vind ik het leukst!

DavidGroep 8

Ik vind het fijn om op een chromebook te werken.

DamlaGroep 7

Heerlijk dat we in de pauze bijna altijd kunnen voetballen!

ElijaGroep 8

De juffen en meester hebben altijd even tijd om naar je te luisteren.

YassminaGroep 7

Groep 6-7-8 in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding