Studiemiddag

groepen 5 t/m 8 zijn 's middags vrij!

Sinterklaasfeest

De groepen 1 t/m 4 zijn 's middags vrij!

Staking van het onderwijs

Deze dag zijn alle leerlingen vrij in verband met de staking in het onderwijs.

Studiedag

Deze dag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag.