Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Wat u moet weten over groep 3-4

 • Zelfstandig werken

  De kinderen van groep 3-4  zitten in een combinatiegroep. Dit houdt in dat de kinderen al vanaf het begin leren om na de instructie zelfstandig te werken. De leerkracht geeft in die tijd instructie aan de andere groep.

 • Dagplanning, weekplanning.

  Groep 3 werkt volgens Dalton met een dagplanning en groep 4 met een weekplanning. Elke dag heeft een andere kleur. De kinderen strepen met de kleur van de dag aan, wat ze al gedaan hebben. De planning geeft de kinderen houvast. Zij kunnen zien welke werkjes al gemaakt zijn en wat er nog moet gebeuren.

 • Lezen, schrijven en rekenen.

  Centraal in groep 3 staat het leren lezen. Bijna elke dag krijgen de kinderen een nieuwe letter in combinatie met een woord aangeleerd. In januari kennen ze alle letters. Centraal in groep 4 staat het voortgezet technisch lezen. Het leestempo en het leesniveau gaan verder omhoog. We laten de kinderen veel leeskilometers maken. Elke dag gaan we stillezen, in een gewoon leesboek, een prentenboek, een informatieboek of een stripboek. Daarbij is het leesplezier heel belangrijk. Met een eigen bibliotheekkaart mogen ze zelf leesboeken uitzoeken in de schoolbibliotheek.

  In groep 3 leren we tellen tot 100 en sommen maken tot 20. In groep 4 maken we sommen tot 100. We maken gebruik van het rekenrek of het honderdveld. In groep 4 leren de kinderen de tafels 0 t/m 5 en 10. Elke week komen ook onderwerpen als geld rekenen, meten of wegen aan de orde.

 • (T)huiswerk.

  Samen met uw kind werken is leuk en laat zien dat u belangstelling heeft voor schoolwerk van uw kind, dit bevordert het enthousiasme en de motivatie van uw kind. Bovendien ziet u waar uw kind mee bezig is op school. De kinderen kunnen thuis spelling oefenen met BLOON, tafels oefenen met www.tafeltjesleren.nl en andere vakken oefenen op Muiswerk.

ONTMOETEN, ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN BEGINT HIER

Er zitten 9 leerlingen in groep 3 en 6 leerlingen in groep 4.
Op maandag staat juf Elise voor de groep en op dinsdag t/m vrijdag  staat juf Margreet voor de groep.

We werken in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen voor taal, lezen en spelling. Voor rekenen gebruiken we vanaf groep 3 de methode De Wereld in Getallen. Voor lezen, begrijpend lezen en rekenen kunnen de kinderen elke dag werken op de computer. Voor schrijven gebruiken we vanaf groep 3 de methode Schrift.

De kinderen in groep 3 krijgen elke dag een dagplanning volgens de kleuren van Dalton.
Groep 3 kan thuis werken met het computerprogramma Muiswerk.

Voor de kerstvakantie, de meivakantie en de zomervakantie krijgen alle kinderen van groep 3 een leestas mee naar huis. Deze tas mag worden geleend en bevat naast leesboekjes ook een prentenboek, leesspelletjes, een schrift, potloden, gum en een puntenslijper. Door in de vakantie hiermee aan de slag te gaan, hopen we dat de kinderen hun leesniveau beter vasthouden.

In groep 4 wordt gewerkt met een weekplanning. Hierop kruisen de kinderen zelfstandig aan, in de kleur van de dag, wat ze die dag gedaan hebben. Groep 4 werkt voor taal en spelling met de methode Taalverhaal.nu. Voor taal, spelling en rekenen kunnen de kinderen elke dag werken op de computer.

Groep 4 heeft als thuiswerk BLOON voor spelling en Muiswerk.
De tafels kunnen ze oefenen op www.tafeltjesleren.nl

Op dinsdag krijgen de kinderen gymles van juf Mathilde, zij is onze vakleerkracht gym. Op vrijdag geeft juf Margreet een spelles in het gymlokaal.

Groep 3-4 gaat ieder jaar naar een voorstelling in de Meerpaal. We hebben workshops op school, we gaan samen met groep 1-2 op schoolreis en we hebben een juffen-, en meesterfeest. Ook hebben we een podiumvoorstelling met onze groep. Dit jaar hebben we ook twee dansmiddagen vanuit GYJATU en we krijgen voorlichting over de brandweer.

We maken er een gezellig en leerzaam jaar van!

Werken in een eigen schrift en aan een eigen tafel!

Groep 3

De kinderen van groep 2 gaan naar groep 3. Die overstap is best groot: leren lezen, rekenen in een schrift, aan elkaar leren schrijven en een vaste plek in de klas. Om deze overgang wat gemakkelijker te maken, komen de kinderen van groep 2 vanaf eind mei een keer of 4 op bezoek in groep 3 om te wennen en alvast te ervaren hoe het daar is. In het eerste half jaar van groep 3 gaan zo ook nog 1x per week een uurtje terug naar groep 2.

Groep 4

In groep 4 wordt alles een stukje moeilijker. Dagelijks maken we tijd voor zelfstandig werken. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde zij hun werk afmaken, of ze dat alleen willen doen of misschien met een medeleerling. De kinderen kiezen naar eigen inzicht, overleggen en werken samen binnen vastgestelde kaders. Zo leren zij hun werk zelf te plannen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De leerkracht is tijdens die momenten meer een begeleider dan een leider van het leerproces.

Tijd voor cultuur en ontspanning.

In groep 3-4 kijken we naar Ik Mik Loreland en Huisje Boompje Beestje bij de natuurlessen. We zingen m.b.v. de methode 123ZING. Voor Engels volgen we de lessen van Raaf en Raven. We spelen regelmatig gezelschapsspelletjes, daarvan leren de kinderen samen spelen en omgaan met winnen en verliezen. Daarnaast staan er elke week een teken- en een handvaardigheidsles op het programma.

                      Ook brengt groep 3-4 jaarlijks een bezoek aan de bibliotheek.

Groep 3-4 aan het woord

“Ik heb veel vriendinnetjes, waar ik veel mee speel”

StaceyGroep 3

“Ik vind school super leuk! Ik vind het ook fijn dat we nog mogen spelen!”

HamzaGroep 3

“Ik kan al goed werken met de weektaak.”

DilaraGroep 4

“Ik vind het leuk dat we samen mogen werken.”

YasinGroep 4

Groep 3-4 in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding