Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Wat u moet weten over groep 3

 • Zelfstandig werken

  De kinderen in groep 3 leren vanaf het begin om na de instructie zelfstandig te werken. De leerkracht geeft in die tijd extra instructie aan die leerlingen die dat nodig hebben.

 • Dagplanning, weekplanning.

  Groep 3 werkt volgens Dalton met een dagplanning. Iedere dag heeft een andere kleur. De kinderen strepen met de kleur van de dag aan, wat ze al gedaan hebben. De planning geeft de kinderen houvast. Zij kunnen zien welke werkjes al gemaakt zijn en wat er nog moet gebeuren.

 • Lezen, schrijven en rekenen.

  Centraal in groep 3 staat het leren lezen. Bijna elke dag krijgen de kinderen een nieuwe letter in combinatie met een woord aangeleerd. In januari kennen ze alle letters. Het leestempo en het leesniveau gaan verder omhoog. We laten de kinderen veel leeskilometers maken. Elke dag gaan we stillezen, in een gewoon leesboek, een prentenboek, een informatieboek of een stripboek. Daarbij is het leesplezier heel belangrijk. Met een eigen bibliotheekkaart mogen ze zelf leesboeken uitzoeken in de schoolbibliotheek.

  In groep 3 leren we tellen tot 100 en sommen maken tot 20.  We maken gebruik van het rekenrek of het honderdveld.  Elke week komen ook onderwerpen als klok kijken, geld rekenen, meten of wegen aan de orde.

 • (T)huiswerk.

  Samen met uw kind werken is leuk en laat zien dat u belangstelling heeft voor schoolwerk van uw kind, dit bevordert het enthousiasme en de motivatie van uw kind. Bovendien ziet u waar uw kind mee bezig is op school. De kinderen kunnen thuis spelling oefenen met BLOON.

ONTMOETEN, ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN BEGINT HIER

We werken in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen voor taal, lezen en spelling. Voor rekenen gebruiken we vanaf groep 3 de methode De Wereld in Getallen. Voor lezen, begrijpend lezen en rekenen kunnen de kinderen elke dag werken op de computer. Voor schrijven gebruiken we in groep 3 de methode Pennenstreken.

Groep 3 gaat ieder jaar naar een voorstelling in de Meerpaal. We hebben workshops op school, we gaan samen met groep 1-2 op schoolreis en we hebben een juffen-, en meesterfeest. Ook hebben we een podiumvoorstelling met onze groep.

Groep 3 en 4 zitten samen in een klas. Voor de vakken taal, lezen, spelling, schrijven en rekenen gaat groep 3 naar een ander lokaal en krijgt daar de instructie. De verwerking gebeurt ook daar.

We maken er een gezellig en leerzaam jaar van!

Werken in een eigen schrift en aan een eigen tafel!

Groep 3

De kinderen van groep 2 gaan naar groep 3. Die overstap is best groot: leren lezen, rekenen in een schrift, aan elkaar leren schrijven en een vaste plek in de klas. Om deze overgang wat gemakkelijker te maken, komen de kinderen van groep 2 vanaf eind mei een keer of 4 op bezoek in groep 3 om te wennen en alvast te ervaren hoe het daar is.

Tijd voor cultuur en ontspanning.

In groep 3 kijken we naar Ik Mik Loreland en Huisje Boompje Beestje bij de natuurlessen. We zingen m.b.v. de methode 123ZING. Voor Engels volgen we de lessen van Raaf en Raven. We spelen regelmatig gezelschapsspelletjes, daarvan leren de kinderen samen spelen en omgaan met winnen en verliezen. Daarnaast staan er elke week een teken- en een handvaardigheidsles op het programma.  Ook brengt groep 3 jaarlijks een bezoek aan de bibliotheek.

Groep 3 aan het woord

“Ik heb veel vriendinnetjes, waar ik veel mee speel”

“Ik wil heel veel leren!”

“Ik kan al goed werken met de weektaak.”

“Ik vind het leuk dat we samen mogen werken.”

Groep 3 in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding