Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Wat u moet weten over groep 5-6-7-8

 • Eigen verantwoordelijkheid met weektaak

  Als school zijn wij bezig om steeds meer Dalton in school te brengen. Daar hoort ook een weektaak bij. De kinderen krijgen elke maandag een weektaak en daarop staat wat de kinderen die week kunnen gaan doen. Ook staat er d.m.v. kleuren aangegeven wat de kinderen zelf kunnen maken en waar ze instructie over krijgen. Door deze manier van werken, willen we een start maken met het leren plannen met het oog gericht op het voortgezet onderwijs.

 • Uitstapjes

  Elk jaar hebben de groepen 5, 6, 7 en 8 diverse uitstapjes o.a. naar de Meerpaal.
  Groep 7-8 doet ieder jaar mee aan de voorleeswedstrijd en groep 8 loopt ieder jaar met kinderpostzegels.
  Ook doen wij om het jaar mee om de kinderen het verkeersdiploma te laten halen. En natuurlijk hebben wij de schoolreis. Wat altijd een groot feest is.

 • Voorbereiden op Iep toets en VO

  In april doen de kinderen van groep 8 altijd de IEP-toets. De uitslag van deze toets bespreken we ook weer met ouders. Wij vinden dit een fijne toets die echt past bij onze kinderen.

 • Sporttoernooien

  Vanaf groep 5 gaan de kinderen meedoen met de sporttoernooien. Deze toernooien worden georganiseerd door de sportclubs uit Dronten. In groep 5 beginnen ze met atletiek en in april hebben ze korfbal. In groep 6 gaan de kinderen voetballen en hockeyen. De kinderen spelen dan tegen andere scholen uit Dronten.

SAMEN NAAR EEN MOOIE TOEKOMST

Wij werken met de methode PIT voor taal en spelling. Voor rekenen gebruiken wij de methode Wereld in Getallen. In groep 7 wordt duidelijk waarom het zo belangrijk was om de tafels te leren; procenten, kommagetallen en grotere deelsommen komen nu aan bod met rekenen. Voor onze aardrijkskunde, natuur en geschiedenislessen gebruiken wij de digibordmethodes: Wereldzaken, Natuurzaken en Tijdzaken. Daarnaast wordt er les gegeven in Engels en verkeer. Ook aan begrijpend lezen besteden wij veel tijd. Hierbij maken wij gebruik van de methode Nieuwsbegrip en worden er begrijpend lezen lessen gegeven op de manier van close reading. Tevens wordt er voldoende tijd ingeroosterd om te lezen in een eigen leesboek, stripboek, informatieboek of samen lezen in een toneelleesboek.

Aan het eind van het schooljaar hebben we weer een spetterende afsluiting.
Het wordt dus een druk, maar ontzettend gezellig jaar!

Groep 5-6-7-8

Zelfstandig plannen

Plannen

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs leren de kinderen in groep 7-8 plannen. Ze krijgen een agenda en leren hoe ze hiermee zelfstandig werk inplannen en de voortgang bewaken. Ook kunnen ze hierin de toetsen zetten. Voor de vakken van wereldoriëntatie horen de kinderen altijd een week van te voren wanneer ze de toets hebben.

Groep 5-6-7-8 en gepersonaliseerd leren.

Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. In groep 5-6-7-8 werken wij ook met een weektaak. De kinderen plannen hun eigen werk, bepalen wanneer ze instructie nodig hebben en in welke volgorde ze dat gaan doen. Dit alles wordt gedaan binnen vastgestelde kaders. Door de manier van werken fungeert de leerkracht meer als een coach, en is er tijd en ruimte voor extra instructie, individuele begeleiding en werken in kleine groepen.

Binnen de school zijn wij bezig met de 21st century skills. Dit zijn skills/competenties die leerlingen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. De 21st Century Skills moeten niet gezien worden als een op zichzelf staand vak, maar worden verweven in ons totale lesprogramma. Daarnaast maken de leerlingen de toetsen digitaal en vindt er een deel van de verwerking op maat plaats op een chromebook.

Werkstukken maken

Wereldoriëntatie

De grootste verandering in groep 5 is wereldoriëntatie.
Wij werken in groep 5 met de digibordmethodes : Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken.

Wereldzaken staat boordevol aantrekkelijke filmpjes en animaties. Met behulp van verschillende leerzame spelletjes geef je interessante lessen aan élke leerling, zo spelen wij in op de meervoudige intelligentie van kinderen. Deze methode laat de kinderen zien hoe veelzijdig de continenten zijn, leert hen over landschappen en klimaten, over werken en wonen.

Met Tijdzaken breng je geschiedenis tot leven. Gewoon in ons eigen klaslokaal! De interactieve lessen en diverse spelvormen maken leren leuk én zorgen ervoor dat informatie blijft hangen. Deze geschiedenismethode is visueel en spreekt daarmee elke leerling aan. Ze leren over ridders en boeren, over stoommachines en Romeinen, maar ook over moderner zaken zoals computers.

Met de interactieve lessen van Natuurzaken brengen we natuur en techniek de klas in! De proefjes, filmpjes en animaties zorgen voor begrijpelijke lessen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Ze zullen enthousiast meedoen en ondertussen de 21e-eeuwse vaardigheden inzetten en verder ontwikkelen.

Werkstuk, spreekbeurten en boekbesprekingen

Vanaf groep 5 maken de kinderen een werkstuk op de computer. Het werkstuk gaat over een zelf gekozen onderwerp. Aan de hand van een stappenplan en beoordelingsformulier maken ze een werkstuk. Als de werkstukken klaar zijn, maken ze hier een spreekbeurt van. Zo hebben de kinderen hun eigen informatie verwerkt en weten ze waar het over gaat. Thuis gaan de kinderen aan de slag met het maken van een boekbespreking, die ze presenteren in de klas. Door het jaar heen wordt er van de kinderen verwacht dat ze minstens 1 keer een boekbespreking en spreekbeurt houden. Dit mag over een onderwerp of boek zijn dat ze zelf gekozen hebben. Wel worden er eisen gesteld. De kinderen krijgen dan ook ruim van te voren een blad mee waarop staat wat er in elk geval tijdens de boekbespreking of spreekbeurt naar voren moet komen.

 

Groep 5-6-7-8 aan het woord

Ik hou van lezen en Donald Duck lezen vind ik het leukst!

Ik vind het fijn om op een chromebook te werken.

Heerlijk dat we in de pauze bijna altijd kunnen voetballen!

De juffen en meester hebben altijd even tijd om naar je te luisteren.

Groep 5-6-7-8 in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding