Openbare basisschool Aquamarijn | Dronten | Homepage

Onderwijs

gericht op

de toekomst

Wat u moet weten over groep 4

  • Gepersonaliseerd leren

    Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. In groep 4 werken wij met een weektaak. De kinderen plannen hun eigen werk, bepalen wanneer ze instructie nodig hebben en in welke volgorde ze dat gaan doen. In het lokaal zijn zitplaatsen gecreëerd waar kinderen zelfstandig, in tweetallen of in groepjes aan taken kunnen werken. Er is ruimte in de week om aan eigen gestelde doelen te werken. Dit alles wordt gedaan binnen vastgestelde kaders. Door de manier van werken fungeert de leerkracht meer als een coach, en is er tijd en ruimte voor extra instructie, individuele begeleiding en werken in kleine groepen. Een groot deel van de verwerking vindt op maat plaats op een chromebook. Kinderen krijgen zo opdrachten die bij hun niveau aansluiten. Daarnaast maken de leerlingen de toetsen digitaal.

  • 21st century skills

    21st century skills

    Binnen de school zijn wij bezig met de 21st century skills. Dit zijn skills/competenties die leerlingen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. De  21st Century Skills moeten niet gezien worden als een op zichzelf staand vak, maar worden verweven in ons totale lesprogramma.

WIJ LEREN MEER ZELFSTANDIG WERKEN

In groep 4 wordt gewerkt met een weekplanning. Hierop kruisen de kinderen zelfstandig aan, in de kleur van de dag, wat ze die dag gedaan hebben. Ook staan er opdrachten bij die de kinderen kunnen doen als ze klaar zijn met hun werk.  Groep 4 werkt voor taal en spelling met de methode Taalverhaal.nu. Voor taal, spelling en rekenen werken de kinderen elke dag op hun chromebook.

Wij werken met de methode Taalverhaal.nu op de computer voor taal en spelling. Voor rekenen gebruiken wij Wereld in Getallen op de computer. Voor begrijpend lezen zijn er de methodes Tekstverwerken en Nieuwsbegrip. Tevens hebben we tijd ingeruimd voor extra begrijpend lezen.

We hebben een erg hardwerkende groep en hopen ook dit jaar weer veel leerzame uitstapjes te kunnen maken.

Groep 3 en 4 zijn een groep. Voor taal, lezen, spelling, schrijven en rekenen gaan groep 3 en 4 uit elkaar. De overige vakken krijgen de kinderen gezamenlijk.

Creatieve lessen en schoolreis

In groep 4 is er natuurlijk ook tijd en ruimte voor ontspanning na al dat harde werken. Zo gaan de kinderen  gezamenlijk op schoolreis. Hebben ze een voorstelling in de Meerpaal en zijn er verschillende workshops die gegeven worden. Iedere vrijdag staat er handvaardigheid op het programma, en op dinsdag een tekenles. Ook drama en muziek staan op het rooster.

Groep 4 aan het woord

“Ik vind het leuk dat we 2 juffen hebben, ze zijn allebei lief!”

“Ik vind de school heel erg leuk, ik heb vriendjes en de juffen zijn aardig!”

“Ik vind het leuk dat er 2 groepen in de klas zitten.”

“Ik leer veel op school, ik mag zelf opzoeken wat ik nog meer wil leren. Ik vind het een leuke school!”

Groep 4 in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding